AtomVet

Přihlásit zákazníkaZapomněl(a) jsem heslo.

Pro obnovení zapomenutého hesla využijte formulář obnovy zapomenutého hesla.

Jak na kvalitnější zobrazení snímků v softwaru QuantorVet

 

Při instalaci softwaru QuantorVet dbáme na kvalitní výsledné zobrazení snímků. Nicméně je zde spousta faktorů, které způsobují, že snímky neodpovídají Vašim představám.

 

Následující postupy slouží k úpravě výsledného zobrazení.

POZOR: špatným nastavením se může výsledná kvalita zhoršit.


 

Správná expozice:

Výslednou kvalitu nejvíce ovlivňuje správná expozice kazety.

 

Pokud je hodnota expozičního indexu (EI) nižší než 2000 došlo k podexponování snímku. Dle zkušeností z praxe, je například pro snímky končetin vhodná hodnota EI: 2200 a více.

 

Čím nižší hodnota tím méně kvalitní zobrazení. Hodnota EI závisí na výkonu RTG, nastavených kV a času, použití clony, velikosti pacienta a dalších faktorů. Hodnota EI v softwaru QuantorVet je orientační a je vypočítána z osvícení celé kazety bez kontrastních předmětů. Osvícení menší plochy nebo expozice při použití kontrastu může vést k nesprávnému vyjádření hodnoty EI.

Zda je snímek vhodně exponován zjistíte dle expozičního indexu (EI):

Hodnota EI by měla být 2000 a více.


 

Nastavení vhodného zobrazení pomoci pravého tlačítka myši:

Základní funkcí většiny akvizičních programů je tzv. Window-Leveling, tedy úprava kontrastu a odstínů šedi výsledného snímku.

 

Umístětě kurzor myši na snímek a stiskněte pravé tlačítko myši. Současným pohybem myši nahoru a dolů  měníme kontrast snímku. Současným pohybem myši doleva a doprava měníme stupně odstínů šedi.

 

Změnu provádíte současným držením pravého tlačítka myši a pohybem kurzoru po snímku.


 

Změna automatického zobrazení při zobrazení snímku:

Zobrazují se Vám snímky pro určité projekce automaticky moc světlé nebo tmavé? Upravte si nastavení dle pokynů níže.

 

Pokud má snímek vhodný expoziční index (EI: 2000+), proveďte manuální korekci zobrazení pravým tlačítkem. Jakmile bude snímek vyhovující, zvolte volbu "QA" a poté volbu "Nastavit"; potvrďte volbou "OK". Tento postup musíte aplikovat na každou konkrétní projekci (např. Mandible DV, Mandible LAT , Elbow, ...). Další sken modifikované projekce již bude automaticky zobrazen Vámi uloženým nastavením.

 

QA - Nastavit - OK


 

Změna filtrů (proccesingu):

Je důležité si výsledné zobrazení upravit k Vaší maximální spokojenosti.

 

Zvolte snímek, který chcete upravit s vhodným expozičním indexem (EI: 2000+). Pokračujte volbou "QA" a oranžovým tlačítkem "Zpracovaní (Proccesing)".

 

Posuvníky nastavíte požadovanou sílu danému filtru. Snímek se bude automaticky měnit, dle aktuálního nastavení.  Jakmile bude snímek vyhovující, zvolte volbu "Nastavit"; potvrďte volbou "OK". Tento postup musíte aplikovat na každou konkrétní projekci (např. Mandible DV, Mandible LAT , Elbow, ...). Další sken modifikované projekce již bude automaticky zobrazen Vámi uloženým nastavením.

 

Příklad výrazného nastavení:

QA - Zpracování - Nastavit

 

Příklad jemného nastavení:

QA - Zpracování - Nastavit

AtomVet
 

Vlastní praktické zkušenosti z jednotlivých oborů veterinární a zemědělské činnosti a znalost užitných vlastností jednotlivých přístrojů  nám umožňují vytipovat optimální přístroj pro specifické potřeby jednotlivých praxí.


 

ATOMVET.CZ s.r.o.
Cechovní 896/4a
460 07 Liberec III - Jeřáb

E-mail: info@atomvet.cz
Telefon: +420 602 545 852