AtomVet

Přihlásit zákazníkaZapomněl(a) jsem heslo.

Pro obnovení zapomenutého hesla využijte formulář obnovy zapomenutého hesla.

Kurz radiační ochrany pro registranty dle vyhlášky č. 409/2016 Sb.

02.02.2018

 • Termíny: 15.6. a 14.12.2019
 • Čas: prezence 12.00, seminář 12.30-19.00 
 • Místo: Veterinární klinika Růžodol, Liberec
 • Přednášející: Mgr. Jaroslav Storm (FN HK), Jiří Jindřich (SÚJB HK) 
 • Kapacita: 40
 • Číslo účtu pro úhradu poplatku: 2111616114/2700, jako v.s. uveďte IČ, které jste vyplnil/a do přihlášky
 • Cena: 1.800 bez DPH, 2.178 včetně DPH
 • Absolvování kurzu je podmínkou pro získání registrace k používání rentgenového přístroje na veterinárním pracovišti

Dle nového znění zákona č. 263/2016 Sb. s platností od 1.1.2017 již není nutné skládat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, pouze každých 5 let absolvovat tento jednodenní kurz pro registranty. Nejste si jisti, zda se na Vás povinnost registrace vztahuje? Všechny možné situace naleznete v tomto dokumentu.

Opravnění k používání RTG vznikne na základě žádosti o registraci předloženou na SÚJB za těchto podmínek:

 1. absolvováním tohoto (nebo obdobného) kurzu pro registranty, tj. ustanovení osoby odpovědné za radiační ochranu registranta
 2. prokázáním odborné způsobilosti (doklad o dosažení min. středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou, či vzdělání s výučním listem a praxí min. 3 roky)
 3. vyplněním registračního formuláře
 4. doložením přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability rtg přístroje

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA 15.6.2019 ZDE

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA 14.12.2019 ZDE

 

Seznam přihlášených 15.6:

 1. Petra    Souchová    MVDr.
 2. Jana    Smejkalová    Ing.
 3. Eliška    Libovická    Mgr.
 4. Tomáš    Zídek    MVDr.
 5. Pavel    Němeček   MVDr.
 6. Petr    Kudělka    MVDr
 7. Jitka    Myslivečková    MVDr.
 8. Zdenka    Svoreňová    MVDr.
 9. Kristýna     Hodinová    MVDr.
 10. Blanka    Schwettrová    MVDr.

 


AtomVet
 

Vlastní praktické zkušenosti z jednotlivých oborů veterinární a zemědělské činnosti a znalost užitných vlastností jednotlivých přístrojů  nám umožňují vytipovat optimální přístroj pro specifické potřeby jednotlivých praxí.


 

ATOMVET.CZ s.r.o.
Srbská 497/11
460 01 Liberec 11

Email: info@atomvet.cz
Telefon: +420 485 113 655
Fax: +485 113 655


 

kde nás najdete