AtomVet

Přihlásit zákazníkaZapomněl(a) jsem heslo.

Pro obnovení zapomenutého hesla využijte formulář obnovy zapomenutého hesla.

Úvod do echokardiografie: dvoudílný workshop

10.07.2020

Praktický workshop pro začínající i pokročilé pod vedením zakládajícího člena kardiologické sekce ČAVLMZ, spoluautora Echokardiografického atlasu, MVDr. Karla Najmana. 

 • Termín: 12.12.2020 + 2.10.2021
 • Čas: Prezence 9.30, začátek 10.00, předpokládaný konec 18.00
 • Místo: Veterinární klinika Růžodol, Liberec
 • Přednášející: MVDr. Karel Najman, Veterinární nemocnice AA Vet
 • Kapacita: 18
 • Cena: 4.840,- včetně DPH (4.000,- bez DPH) za oba dny
  (platbu posílejte na účet č. 2111616114/2700, jako variabilní symbol použijte IČ z přihlášky)
 • Akce je ohodnocena 70 kredity do systému kontinuálního vzdělávání

Pokud bychom byli nuceni akci zrušit v důsledku vládních nařízení, poplatek účastníkům vrátíme v plné výši.

 

Kurz je rozdělen do dvou částí, každé je vyhrazen jeden den.
"Účastníkům, kteří snad nemají s tou to disciplínou dosud žádné větší zkušenosti, se může druhá část bez absolvování části první jevit dosti nesrozumitelná. Je proto nutné absolvovat kurs celý, neboť jakožto kompaktní útvar je i koncipován."
 

Program workshopu:

1. část 

1.    Úvod do problematiky
2.    Přístrojová technika
3.    Zobrazovací mody
4.    Postup vyšetření
5.    Echokardiografické projekce
6.    Základní echokardiografické veličiny, jejich význam a měření
7.    Příklady použití nedopplerovské echokardiografie u jednotlivých nemocí srdce

 

 

2. část 

1.    Dopplerův jev obecně a jeho použití v sonografii
2.    Druhy dopplerovský modů v echokardiografii
3.    Základy hemodynamicky
4.    Dopplerovské echokardiografické veličiny, jejich měření a význam
5.    Ovládací prvky dopplerovských systémů, nastavení a artefakty
6.    Dopplerovské vyšetření jednotlivých srdečních struktur
7.    Hodnocení diastolické funkce
8.    Příklady použití doppleru u jednotlivých srdečních chorob.

 

Seznam přihlášených:

 1. Markéta    Rochová    MVDr.
 2. Martina    Zoulová    MVDr.
 3. Zuzana    Dominiková    MVDr.
 4. Kateřina    Macháčková    MVDr.
 5. Pavla    Zázvorková    MVDr. 
 6. Tereza    Bartošová    MVDr.
 7. Jana    Martinová    MVDr.
 8. Barbora    Miksche    MVDr.
 9. Martin    Kořínek    MVDr.
 10. Petra    Mašková    MVDr.
 11. Aneta    Línková    MVDr.
 12. Martina    Bobovčáková    MVDr.
 13. Lucie    Veselková    MVDr.
 14. Martin    Hlaváč     MVDr.
 15. Klára    Bobáková    MVDr.
 16. Žofie    Bulandrová    MVDr.
 17. Jana     Vavroušková    MVDr.

 

 

 

 


AtomVet
 

Vlastní praktické zkušenosti z jednotlivých oborů veterinární a zemědělské činnosti a znalost užitných vlastností jednotlivých přístrojů  nám umožňují vytipovat optimální přístroj pro specifické potřeby jednotlivých praxí.


 

ATOMVET.CZ s.r.o.
Cechovní 896/4a
460 07 Liberec III - Jeřáb

Email: info@atomvet.cz
Telefon: +420 602 479 202