AtomVet

Přihlásit zákazníkaZapomněl(a) jsem heslo.

Pro obnovení zapomenutého hesla využijte formulář obnovy zapomenutého hesla.

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení,

Společnost ATOMVET.CZ s.r.o. (dále jen“ATOMVET“) klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost ATOMVET zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti ATOMVET, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti ATOMVET dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

 

           1. Zpracování protokolových souborů

                      1.1 V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost ATOMVET protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

                      1.2 Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost ATOMVET sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SMWORKS s.r.o. Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost ATOMVET následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti ATOMVET navštívil;

 • IP-adresa;

 • datum přístupu a doba přístupu;

 • případný dotaz návštěvníka;

 • kód odpovědi http;

 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.'
   

           2. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

                      2.1 Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost ATOMVET na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

                      2.2 Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

                      2.3 V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

                      Google Analytics a Google Adwords

                      2.4 K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost ATOMVET službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

                      2.5 Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti ATOMVET nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena(anonymizována).

                      2.6 Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

                      2.7 Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

                      2.8 V rámci služby Google Analytics využívá společnost ATOMVET i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

                      2.9Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti ATOMVET vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

 

           3. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

                      3.1 Při zpracování osobních údajů společností ATOMVET nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost ATOMVET zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

                      3.2 Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost ATOMVET zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost ATOMVET zpracovává;

 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

                      3.3 Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost ATOMVET zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti ATOMVET

                      3.4 Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost ATOMVET zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti ATOMVET jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 8.

                      3.5 Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost ATOMVET zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

               

           4. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

                      4.1 Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

 

ATOMVET.CZ s.r.o.

IČO:              04057503

sídlo:            Srbská 49, Liberec 1, 460 01

Zápis v OR:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12484

Tel.:              +420 485 113 655

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 05. 2018

AtomVet
 

Vlastní praktické zkušenosti z jednotlivých oborů veterinární a zemědělské činnosti a znalost užitných vlastností jednotlivých přístrojů  nám umožňují vytipovat optimální přístroj pro specifické potřeby jednotlivých praxí.


 

ATOMVET.CZ s.r.o.
Cechovní 896/4a
460 07 Liberec III - Jeřáb

E-mail: info@atomvet.cz
Telefon: +420 602 545 852