AtomVet

Přihlásit zákazníkaZapomněl(a) jsem heslo.

Pro obnovení zapomenutého hesla využijte formulář obnovy zapomenutého hesla.

Při spuštění se zobrazuje chyba "Error 7" Není vložený USB licenční klíč k softwaru v PC nebo nebyl rozpoznán. Vložte USB licenční klíč nebo ho zkuste odpojit a znovu připojit. Zkuste jiný USB port.
Při spuštění se zobrazuje chyba "Error 1009: HL Drivers" Chybí ovladače pro licenční klíč. Zkuste vložit USB licenční klíč do jiného USB portu / zkuste restartovat PC. Pokud problém nelze vyřešit, tak připojte PC k internetu a kontaktujte technickou podporu. 
Při spuštění se zobrazuje chyba "failed to load Setting.xml" Poškozený soubor s nastavením programu. Stáhněte tento soubor a vložte ho do adresáře C:/QuantorVet 2.X/Setting/. Poškozený soubor přepište.
Nelze zahájit skenování: "Skener není připojen". Zkontrolujte, zda je skener a PC správně propojeno USB kabelem. Restartujte PC a skener. PC musíte kompletně vypnout a znovu spustit, nestačí uspání PC dnes již běžným krátkým zmáčknutím spouštěcího tlačítka (nutné podržet talčítko několik sekund). Kontaktujte nás, pokud se tato chyba opětovně vyskytuje, provedeme softwarovou úpravu.
Nelze zahájit skenování: "Připraveno ke skenování". Není založený pacient nebo není vybrána projekce, popř. je vybráno více projekcí. Založte / otevřete pacienta. Zvolte oblast a projekci a označte ji kliknutím na název projekce v bílem obdélníkovém poli na pravé straně obrazovky. Návod zde: přidat snímek
Na snímcích se zobrazují tenké bíle čáry. Nečistota ve skeneru. Vyfoukejte / vysajte vstupní otvor skeneru. Kontaktujte nás, zašleme Vám čistící kazetu, pokud problém přetrvává.
Na snímcích se zobrazují světlejší a tmavší pruhy. Chybná kalibrace skeneru. Zkuste provést zarovnání laseru volbou "System / Kalibrace / Auto Alignment". Pokud problém přetrvává proveďte kalibraci skeneru viz návod zde.
Výsledný símek je zcela bílý. Zkontrolujte hodnotu expozičního indexu, pokud je menší než 500, nejspíše neproběhlo osvícení kazety (problém RTG) nebo nastal problém při přenosu snímku. Zkuste restartovat skener. Opakujte expozici a sken.
Ikona pro vypalování CD není aktivní. Není vložen prázdný zapisovatelný disk. Není vybrána CD/DVD mechanika v prvním řádku okna pro vypalování. Problém CD/DVD mechaniky.
Software nereaguje. Nelze ho ukončit. Vypněte a zapněte PC, nestačí uspání PC dnes již běžným krátkým zmáčknutím spouštěcího tlačítka (nutné podržet tlačítko několik sekund).
Nelze otáčet snímek v diagnostické části softwaru. Je aktivovaná funkce pro pužití změn pouze na vybrané snímky. Tuto funkci naleznete v diagnostické části pod poslední ikonou ve sloupci nástrojů.

 

AtomVet
 

Vlastní praktické zkušenosti z jednotlivých oborů veterinární a zemědělské činnosti a znalost užitných vlastností jednotlivých přístrojů  nám umožňují vytipovat optimální přístroj pro specifické potřeby jednotlivých praxí.


 

ATOMVET.CZ s.r.o.
Cechovní 896/4a
460 07 Liberec III - Jeřáb

E-mail: info@atomvet.cz
Telefon: +420 602 545 852